About “VWS”

VWS (Vision workflow system) là hệ thống bao gồm chức năng quản lý chấm công, chức năng quản lý lịch, chức năng duyệt form trong công ty trở thành một công cụ cải thiện hiệu quả kinh doanh. Có thể quản lý tổng hợp thời gian, nội dung việc làm với thao tác đơn giản

Android

Logo Google Play và Google Play là các thương hiệu của Google Inc.

iOS

Logo Apple và Apple là các thương hiệu của Apple Inc. Đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.

4 chức năng của VWS

Không cần thẻ chấm công!

Có khả năng ghi chép thời gian làm việc bằng Ipad, smartphone (ghi chép lại địa điểm chấm công), máy tính cá nhân.

Hệ thống quản lý chấm công

Giảm bớt gánh nặng cho việc tính toán lương bằng tính năng tính toán tự động thời gian làm việc, không cần sổ chấm công. Giảm thiểu thiếu sót khi quên chấm công do địa điểm làm việc thay đổi

Nắm bắt tổng hợp lịch của nhân viên

Có thêm chức năng kết nối lịch nội bộ công ty và giữa các team.
So với quản lý bằng White Board thì hiệu quả hơn hẳn.

Tính năng quản lý lịch

Vì có thể thao tác trên Smartphone nên vẫn ghi lại được lịch trình từ nơi khác.
Lịch trình đăng kí trên VWS có thể được phản ánh trên lịch Google mà mình đang sử dụng

Quản lý hiệu suất hơn và tránh lãnh phí!

Tiến hành xác nhận, phê duyệt ngắn gọn trên WEB bằng hệ thống VWS.

Hệ thống phê duyệt các yêu cầu, đơn xin

Vì có thể thao tác bằng smartphone nên dù cấp trên có không đến công ty vẫn nhận được sự phê duyệt

Thông báo khi có các đơn xin, yêu cầu thông qua hệ thống chat Jandi

Có thể trao đổi thông tin một cách đơn giản trong nội bộ công ty bằng tin nhắn Jandi. Bằng tính năng Single Sign On một lần đăng nhập vào VWS (hệ thống làm việc Vision) cũng truy cập vào Jandi được nên sẽ tăng tính tiện lợi và hiệu suất cho người sử dụng.
Hơn nữa những thông báo quyết toán và yêu cầu sẽ được thông báo cho Jandi.
Nhiều thông tin giao tiếp sẽ trở nên nhanh chóng, giảm được những cuộc họp không cần thiết. Tăng tính minh bạch trong nghiệp vụ, giảm thiểu mail trong nội bộ công ty.

Phí sử dụng hàng tháng

Quản lý chấm công - Lịch làm việc
1 tài khoản
(ít nhất từ 5 tài khoản)
Miễn phí tháng đăng ký + cuối tháng sau
Hệ thống quản lý chấm công
Đăng nhập thời gian làm việc trên web
Tính toán tự động thời gian làm việc!
Tính năng chia sẻ lịch làm việc trong công ty
Có thể giúp kiểm tra lịch làm việc nội bộ
một cách dễ dàng trong VWS
Workflow
1 tài khoản
(ít nhất từ 5 tài khoản)
Miễn phí tháng đăng ký + cuối tháng sau
Hệ thống chấm công trong công ty
Hệ thống hóa yêu cầu quyết toán của các đơn xin yêu cầu đi lại, mua sắm
Giảm nhẹ gánh nặng công việc.
Tạo những đơn xin, yêu cầu
Có thể soạn thảo đơn xin, yêu cầu
phù hợp theo quy trình của mỗi công ty.
SNS・Jandi trong công ty
1 tài khoản
(ít nhất từ 5 tài khoản)
Miễn phí tháng đăng ký + cuối tháng sau
Hệ thống SNS trong công ty
Trao đổi trong công ty cũng được giản lược hóa bằng SNS!
Tính năng thông báo khi có đơn xin , yêu cầu
Sử dụng SNS nội bộ công ty
với chức năng liên lạc qua tin nhắn
hiệu suất công việc tăng!

Câu hỏi thường gặp

Hiện tại, những lịch đặt trên hệ thống VWS sẽ được hiển thị sang google calendar nhưng ngược lại thì chưa
Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không thể thay đổi khi ấy mong quý khách thông cảm

Liên lạc